Projecten

Educatie

Educatie

Het opleidingsniveau van de bevolking in Noord-Nederland speelt een belangrijke rol in ...
Watertechnologie

Watertechnologie

In januari 2011 is het Centre of Expertise Watertechnology van start gegaan ...
Toerisme

Toerisme

Het onlangs opgerichte European Tourism Futures Institute (ETFI) wordt uitgebouwd tot een ...
Ondernemerschap

Ondernemerschap

In het kader van het Sectorplan Noord stellen de vier noordelijke hogescholen ...
Healthy Ageing

Healthy Ageing

De vier hogescholen participeren in het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland, dat ...
Energie

Energie

Voorzien in de energiebehoefte op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Dat ...

Projectleiders

“De komende jaren zal de transitie naar duurzame energie een centrale rol hebben in onze samenleving. Of het nu gaat om decentrale opwekking van duurzame energie, of om inpassing van deze duurzame energievormen in ons bestaande elektriciteitsnetwerk, de slimste en meest effectieve oplossing hiervoor is nog niet gevonden.” aldus Angela Schat-Zeckendorf, afdelingshoofd Engineering van de NHL Hogeschool.

“Het is een enorm interessante uitdaging om hieraan een bijdrage te mogen leveren met studenten, docenten, lectoren en onderzoekers van de 4 noordelijke hogescholen. Binnen sectorplan noord richten we ons op het versterken van de samenwerking voor het thema Energie tussen het werkveld, de 4 noordelijke hogescholen en de MBO-scholen op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Het resultaat van deze versterkte samenwerking zal vormgegeven worden binnen de Energy Academy Europe en het Centre of Expertise Energie, beide initiatieven van de Hanzehogeschool Groningen.”

Projectcoördinator: Angela-Schat-Zeckendorf, a.schat@nhl.nl

 

– Angela Schat-Zeckendorf - /projecten/energie

Joost Degenaar coördineert het thema Healthy Ageing voor de vier noordelijke hogescholen. Hij is programmadirecteur Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen en participeert in het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland en in het Zorg Innovatie Forum. Sinds 2012 is hij directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing.

Over zijn persoonlijke betrokkenheid bij het thema zegt hij:

“Healthy Ageing is een belangrijk maatschappelijk thema waar iedereen mee te maken krijgt. De Hanzehogeschool Groningen heeft Healthy Ageing gekozen als een van de twee strategische speerpunten. We zijn goed bezig om onderwijs en praktijkgericht onderzoek rond Healthy Ageing verder te ontwikkelen. Dat sluit ook goed aan bij mijn eerdere werkervaringen bij gezondheidszorg- en techniek- en ICT-opleidingen, en als stafdirecteur Onderwijs en Onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen. Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Sectorplan. Afgelopen jaren zijn we er samen in geslaagd om de samenwerking op het thema Healthy Ageing te versterken, ook met andere partners in de regio. Het is geweldig dat we eind 2012 groen licht hebben gekregen voor het Centre of Expertise Healthy Ageing. Hierin werken de vier hogescholen samen met meer dan 70 andere partners via innovatiewerkplaatsen in onze regio.”

Projectcoördinator: Joost Degenaar,  j.l.h.degenaar@pl.hanze.nl,  tel. 050-5953563 (meer…)

– Joost Degenaar - /projecten/healthy-ageing

frans dondersFrans M. Donders: “Ondernemerschap is de motor van de economie. Het staat veelal aan de basis van innovatie en kan duurzame economische en maatschappelijke waarde creëren. Binnen elk van de vier noordelijke hogescholen wordt het belang hiervan onderschreven en vertaald naar onderwijs, onderzoek en ondersteuning van kennisintensieve starters en MKB.”

“In het kader van het Sectorplan Noord stellen we de minoren Ondernemerschap open voor elkaars studenten, bieden we gezamenlijk een topprogramma Ondernemerschap aan ‘De Noorderlingen’, wisselen we ‘best practices’ in onderwijs en onderzoek uit en organiseren we een uitgebreid workshopprogramma over aspecten van ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs voor studenten en docenten. Ook participeren de vier hogescholen in het volgsysteem MONITOR050 voor scouting, screening & monitoring van noordelijk ondernemerstalent.”


Themacoördinator
: Frans M. Donders, f.m.a.a.donders@pl.hanze.nl

 

 

– Frans M. Donders - /projecten/ondernemerschap

 Under construction

 

– Ineke Delies - /projecten/toerisme

Luewton  Agostinho, lector Watertechnologie VHL Hogeschool:
“Water technology is a highly explored  topicLuewton Augustinho in the Netherlands and currently a growing topic in its Northern Region. This can be seen by the fact  that high quality technological and scientific institutes, e.g. Wetsus Centre of Excellence in Sustainable Water Technology, The Centre of Expertise Water Technology (CEW) and The Water Application Center (WAC), have established their structures in this region within the last 5 years.

This structure is known as the Water Campus and it is conceived to include The Netherlands among the best Water Technology centers in the world. Such structure reflects on many different levels of education and the Water Technology part of the Sectorplan Noord is a crucial point of contact to guarantee a complete and extensive participation of the universities of applied sciences on achieving this goals.”


Projectcoördinator
: Luewton  Agostinho, luewton.agostinho@wur.nl

– Luewton Agostinho - /projecten/watertechnologie

Under construction

– Marijke de Jager - /projecten/educatie